Етичний кодекс

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

Впродовж усього періоду своєї діяльності Компанія Амакса Україна дотримується найвищих етичних стандартів ведення бізнесу і поведінки.

Амакса Україна це Компанія, в якій приділяється особлива увага культурі і загальноприйнятим нормам моралі. Основними принципами ведення бізнесу Компанії є — чесність, відповідальність і професіоналізм.

Дотримання етичних норм керівництвом та всіма іншими співробітниками Компанії визначено, як важлива умова для зміцнення позицій Компанії на фармацевтичному ринку. Зростання вартості Компанії, збереження досягнутого успіху, турбота про ім’я та імідж — є пріоритетними цілями у стосунках з клієнтами і партнерами.

Етичний кодекс демонструє наше бажання нести відповідальність за свою діяльність. Етичний кодекс Компанії Амакса Україна описує правила поведінки персоналу та керівництва при виконанні своїх робочих обов’язків і веденні бізнесу.

Етичний кодекс Амакса Україна представлений поєднанням етичних принципів, правил і норм, які є обов’язковими для виконання кожним співробітником Компанії.