CARIS MI для фахівців

Caris Molecular Intelligence – передова послуга профілювання (визначення «генного портрету») ракових пухлин

CARIS MI для фахівців

Caris Molecular Intelligence™ дає можливість визначити широкий спектр «біомаркерів» ракових пухлин (протеїнів, генів та інших молекул, що впливають на ріст, розмноження і реакцію атипових клітин на лікування) і інтерпретувати лабораторні результати для визначення видів лікування, які з найбільшою ймовірністю будуть ефективні, а також допомагає виключити ті види лікування, які будуть малоуспішними у конкретного пацієнта.

 Результати звіту MIProfile дозволяють онкологам більш ефективно визначати план лікування раку, якіий підходять для того чи іншого пацієнта, на підставі індивідуального профілю пухлини. Використовуючи цілий спектр передових технологій, що оцінюють відповідні біологічні компоненти раку пацієнта, Caris Molecular Intelligence зіставляє біологічні характеристики пухлини кожного пацієнта з найбільш достовірними даними щодо лікування конкретного типу пухлини, відображеними у клінічних дослідженнях з онкології.

За допомогою Caris Molecular Intelligence понад 6 000 лікарів з 58 країн світу змогли вирішити проблеми вибору виду лікування для більш ніж 70 000 пацієнтів, котрі страждають на онкозахворювання 150 різних гістологічних підтипів.

CARIS MI для фахівців

Меланома; 1693; 3%

Рак підшлункової залози; 2485; 5%

злоякісні новоутворення
жіночих статевих органів; 4476; 8%

Рак молочної залози; 6311; 11%

Недрібноклітинний рак легені; 7084; 13%

Колоректальний рак; 7374; 13%

Рак яєчників; 7706; 14%

Інші; 18130; 33%

Як організовано процес тестування?

CARIS MI для фахівців

Онкологи CARIS спільно з дослідниками формують нову базу біомаркерів

Експерти Caris аналізують отримані результати і добаляют їх в загальну базу даних

Онколог надає консультацію пацієнту з солідною пухлиною, в разі якого стандартні методи лікування неефективні

Онколог бере зразок пухлини у пацієнта

Лабораторія Caris проводить аналіз пухлин на визначення біомаркерів

Команда лабораторії проводить аналіз біомаркерів і зіставляє їх з уже наявною базою даних

Формується звіт, який надає дані по біомаркерів, можливим лікуванням і посиланнями на клінічну літературу

Які документи необхідно оформити для проведення тестування Caris Molecular Intelligence?

Для проведення тестування методом Caris Molecular Intelligence необхідно наступне:

 • Заповнена форма, підписана лікарем (подивитися зразок форми)
 • Останні записи з медичної картки пацієнта, в разі наявності таких.
 • Гістологічний висновок для зразка, що направляється на тестування. Необхідно перевірити ідентифікаційний номер зразка.

Після отримання вище зазначених документів Ваш запит буде оброблений компанією Амакса.

Як замовити тестування?

Компанія Амакса, офіційний представник послуги Caris Molecular Intelligence, здійснює відправку зразків до лабораторії Caris, контролює процес підготовки й отримання звіту зі списком препаратів, що найбільшою, а також найменшою мірою підходять для лікування пацієнта, і передачу даного звіту лікареві.

Для оформлення замовлення на тестування та отримання додаткової інформації зателефонуйте до компанії Амакса за тел.:
+38 044 580 1010 (вн. 722)
+38 067 532 9000

або напишіть повідомлення на e-mail: testinfo@amaxa-pharma.com

Контактна особа – Снежана Сластён.

Які переваги застосування Caris Molecular Intelligence?

Molecular Intelligence допомагає скласти індивідуальний план лікування при наявності сумнівів щодо курсу лікування пацієнтів з неоперабельними первинними або метастазуючими пухлинами. 

Caris Molecular Intelligence дозволяє лікарям:

 • Визначити вид лікування, який раніше не розглядався
 • Виключити потенційно неефективні лікарські препарати

Для яких пацієнтів підходить метод дослідження Caris Molecular Intelligence™?

Caris Molecular Intelligence застосовується для вивчення солідних пухлин, включаючи типи раку з невідомою первинною локалізацією, що особливо важливо для визначення методу лікування.

Рідкісних пухлин при наявності обмеженого обсягу даних, необхідних для прийняття рішення щодо методу лікування, напр.,

 • саркоми 
 • гліоми 

 Активного метастазування і резистентних захворювань,  при обмеженому часі для вибору ефективної терапії, наприклад:

 • меланоми 
 • раку яєчників
 • раку підшлункової залози
 • тричі негативного раку молочної залози